Aikaa ajattelulle, kehittymiselle ja kehittämiselle

Osaamisen yhteisloikka -hankkeen täydennyskoulutuksen tavoitteena on syventää varhaiskasvatusalan ammattilaisten pedagogista osaamista lasten kielellisten taitojen ja identiteetin tukemisessa. Lähipäivien asiantuntijaluennoilla on käsitelty lasten kielen kehitystä, varhaisia vuorovaikutussuhteita, monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta sekä varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista.

“Kerrankin saa pohtia asioita rauhassa… Ja kehittämiselle jäi aikaa”, totesi eräs lähipäivään osallistunut varhaiskasvatuksen opettaja. Kokemuksesta tiedän, että varhaiskasvatuksen arki on toisinaan hyvin hektistä ja ajatustyöhön on järjestettävä erikseen aikaa. Siksi pidämme tärkeänä, että koulutukseen osallistuvilla on riittävästi aikaa sitoa tieteellisiä havaintoja ja teoreettisia käsitteitä käytäntöön työelämälähtöisten tehtävien avulla. Osaaminen syvenee itsereflektion ja kollegiaalisen keskustelun myötä muiden osallistujien ja oman tiimin jäsenten kanssa.

Täydennyskoulutus sai myönteistä palautetta myös jatkuvuudestaan. Kokoonnumme tukemaan osallistujien ja heidän tiimiensä toiveita ja tarpeita yhdeksänä lähipäivänä. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen lasten oppimisen tueksi edellyttää pitkäjänteistä itsenäistä etätyöskentelyä verkkoalustalla, jonka Osaamisen yhteisloikka mahdollistaa.

Meri Pihanperä
KM, projektitutkija

Vastaa