Hankkeen vastuullinen johtaja:

Maarit Silvén, varhaiskasvatuksen professori, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsT (maarit.silven(at)utu.fi)

Koordinaattorit perus- ja täydennyskoulutus

Satu Laitinen, koordinaattori, erikoistutkija, alkaen 2020  (satu.laitinen(at)utu.fi)

Anne Sorariutta, yliopistonopettaja, KT (anne.sorariutta(at)utu.fi)

Anitta Melasalmi, yliopistonopettaja, KT (anitta.melasalmi(at)utu.fi)

Tutkimusyhteistyö:

Jingwen Jiang, erikoistutkija (jingwen.jiang(at)utu.fi)

 

 

Liisa Postareff, yliopistopedagogiikan apulaisprofessori (liisa.postareff(at)utu.fi)

 

Jenny Marttila, tohtorikoulutettava (jenny.j.marttila(at)utu.fi)

Wenwen Yang, tohtorikoulutettava (wenwen.yang(at)utu.fi)

Verkkosivuston ja digitaalisen aineiston kehittänyt työryhmä:

Maarit Silvén, varhaiskasvatuksen professori, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsT

Anne Sorariutta, yliopistonopettaja, KT

Satu Laitinen, erikoistutkija, KT

Tuomo Aaltonen, tuottaja, Kristallimedia

Samuli Laato, projektitutkija, tohtorikoulutettava, ohjelmistotekniikan diplomi-insinööri

Aura Vilkuna, kuvittaja

Meri Pihanperä, tohtorikoulutettava, some-vastaava, KM

Sisältöjen tuottamiseen ovat osallistuneet seuraavat asiantuntijat:

Juli Aerila, Turun yliopisto (lasten kirjallisuus ja kertomukset)

Kirsi Hokka, Turun kaupunki, Varhaiskasvatus (monikulttuurinen päiväkoti)

Maarit Kallioniemi, Turun kaupunki, Varhaiskasvatus (monikulttuurinen päiväkoti)

Melody Karvonen, Suomen Vanhempainliitto (näkemyksiä monikulttuurisuudesta)

Soili Keskinen, Turun yliopisto (yhteistyö ja työhyvinvointi moniammatillisissa tiimeissä)

Merja Korhonen, Suomen Vanhempainliitto (monikulttuurisuus ja yhteistyö vanhempien kanssa)

Satu Laitinen, Turun yliopisto (pienten lasten motivaatio ja sen merkitys oppimisessa)

Pauliina Lampinen, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (lapsen vammaisuus ja varhaiskasvatus)

Janne Lepola, Turun yliopisto (motivaatio, tarinan ymmärtäminen)

Aino Mattinen, Turun yliopisto (lukemisvuorovaikutus)

Anitta Melasalmi, Turun yliopisto (jaettu ammatillinen oppiminen)

Marita Neitola, Turun yliopisto (sosiaalisemotionaalinen kompetenssi ja vertaissuhteet)

Lea Niemistö, Turun kaupunki, Varhaiskasvatus (lukutuokio)

Elisa Poskiparta, Turun yliopisto (oppimisvaikeudet)

Timo Ruusuvirta, Turun yliopisto (oppiminen, aikuisyhteistyö)

Klaus Rytöhonka, Turun kaupunki, Varhaiskasvatus (monikulttuurinen päiväkoti)

Miia Sainio, Turun yliopisto (toverisuhteet, kiusaaminen)

Maarit Silvén, Turun yliopisto (kielellinen ja sosiaalinen kehitys, vuorovaikutus)

Anne Sorariutta, Turun yliopisto (aikuislapsi-vuorovaikutus)

Ulla Soukainen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (organisaatiotaidot työyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä)

Heli Vigren, Turun yliopisto (kulttuurisesti moninainen varhaiskasvatus)

Wenwen Yang, Turun yliopisto (opettajan kulttuurinen kompetenssi)

Kiitokset ja tunnustukset:

Kiitämme tilapalvelumestaria Ari Anteroista ja kaikkia muita asiantuntijoita, sekä opiskelijoita, erityisesti kasvatustieteen kandidaatteja Asta Erjomaata, Miia Kokkalaa ja Katriina Jyräkoskea, jotka ovat osallistuneet verkkovälitteisen opetuksen kehittämiseen, koulutuksiin ja aineistonkeruuseen. Lämmin kiitos myös lapsille ja heidän vanhemmilleen, jotka esiintyvät Osaamisen yhteisloikka -videoilla sekä valokuvissa.

Kiitokset muille yhteistyötahoille:

Cafe Carre, Sigyn Cafe, Ravintola Juhana Herttuan Kellari, Ravintola Macciavelli, Teehuone